Official COMELEC Primer ng Committee on Kontra Bigay patungkol sa Vote-Buying at Vote-Selling para sa October 30, 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.
Nakapaloob sa official CKB Vote-Buying at Vote-Selling Primer ang impormasyon tungkol sa mga ipinagbabawal na gawain, mga taong mananagot, at mga karampatang parusa ukol sa pamimili at pagbebenta ng boto.
Maaaring i-print ang official CKB Vote-Buying at Vote-Selling Primer sa A4 size bond paper (back-to-back), tupiin at ipamigay.