sa pamamagitan ng inyong Local Youth Development Office na pinangunahan ng ating Mayor Lani Mercado Revilla at ang presidente ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan, Councilor Mac Raven Espiritu.
Dito pinagusapan ang mga aktibidades at programa na ating ilalatag para sa inyo, Kabataang Bacooreño, sa mga susunod na buwan. Pati narin ang iba pang mga alintuntunin na kanilang mga dapat gampanan at gawin.
Mabuhay ang Sangguniang Kabataan ng Bacoor! Mabuhay ang Kabataang Bacooreño! Bagong taon, simula ng mga bagong pangarap at adhikain!