sa pamamagitan ng pagsuot ng kulay lila ngayong araw na ito. Layon ng National Women’s Month na bigyang halaga ang iba’t ibang isyu na hinaharap ng mga kababaihan lalo na sa gitna ng pandemya.