Nakamusta natin ang ating mga kababayan sa Talaba I, II, at VI, Zapote V, at Maliksi I at II.