ang in-city housing project ng Lungsod ng Bacoor. Ang 250 two-storey units sa Ciudad Malasakit ay inihahanda para sa mga pamilya na naninirahan sa mga lugar na laging naaapektuhan ng kalamidad.