Sila ay isang mahalagang katuwang sa ikatatagumpay ng programang ito. Kaya naman laking galak ng inyong lingkod sa kanilang pinarating na suporta sa ating mga inisyatiba. Sa ating pagpupulong sa kanila via Zoom kanina, inihayag nilang bukas ang kanilang pintuan upang gamitin ang kanilang facilities bilang vaccine centers. Nais din nilang makatulong sa ating mga frontline government health care workers sa madaling pagpapasatupad ng vaccination program. Maraming salamat sa inyong lahat. Kapag tayo ay sama-sama at tulong-tulong, makakamtan natin ang tagumpay.