First meeting with the City of Bacoor’s department and unit heads, ang ilan sa ating mga makakatuwang sa paghahatid ng mga serbisyong de-kalidad at napapanahon para sa ating mga kapwa BacooreƱo.