Palagi nating pakatatandaan ang mga safety measures na ito para tayo ay manatiling ligtas sa sakit.

Patuloy tayong umantabay sa mga updates.

#BacoorCityHealthAdvisory
#LoveMyBacoor
#AlagangAteLani