Nagbigay ng talumpati ang ating panauhing pandangal para sa pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng Bacoor Assembly 1898, si Aquilino Pimentel III, Senador ng Republika ng Pilipinas.

#1Team1Love1Bacoor
#AlagangAteLani