Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at pagkalinga sa ating lungsod! Nawa’y patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon!