Magsama-sama po tayong manalangin na nawa’y mapuno ang ating mga puso ng kapayapaan at pagmamahal ngayong Pasko. Pagpalain nawa ang ating lungsod at ang bawat Bacooreno.

#1Team1Love1Bacoor
#AlagangAteLani