Ang contact tracing ay ang proseso ng pagkilala, pagtatasa at pamamahala ng mga taong na-expose sa taong may COVID-19. Mahalaga ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.

Makipagtulungan sa mga lokal na awtoridad kung makipag-ugnayan sila sa iyo tungkol sa contact tracing. Maging handa na maaari kang ma-quarantine at bantayan ang kalusugan lalo kung magkakaroon ka ng sintomas sa loob ng 14 na araw.