Halina at makiisa sa pag gunita sa pamamagitan ng pagsasadula ng PAGPUPULONG SA BACOOR 1898 o ang tinatawag na BACOOR ASSEMBLY 1898: “A Solemn Proclamation of Independence
by the people,” sa ika Uno ng Agosto, 2017 sa Bahay Tisa, Barangay Digman sa ika 4:00 ng hapon.

Ating alamin, ating namnamin ang isa sa mga kaganapan kung saan ipapamalas ang lugar at kahalagahan ng Bacoor sa kasaysayan ng Pilipinas