Nagdeklara ang Department of Health ng national dengue epidemic. Mula January hanggang July 20, naitala ang 146,062 na kaso at 622 ang namatay dahil sa dengue.

Importante ang vector control upang maiwasan ang dengue!

Pinamumugaran ng lamok  ang mga panlalagyan ng tubig gaya ng gulong, bote at plorera. Linisin o itapon ang mga gamit na ito sa bahay isang beses kada linggo, upang maprotektahan ang pamilya at komunidad laban sa dengue.