Magsisimula ang registration sa Enero 20, 2020 hanggang sa Setyembre 30, 2021. Magtungo sa tanggapan ng Comelec sa Bacoor City Hall, 3rd floor, mula 8AM to 5PM, Lunes hanggang Sabado.

Magdala ng isang valid ID. Ang mga tinatanggap na ID ay ang mga sumusunod: Employee’s ID, Postal ID, PWD ID, Student’s ID, Senior Citizen’s ID, Driver’s License, NBI Clearance, Passport, SSS/GSIS ID, at UMID.

Kung ang iyong registration status ay deactivated na, huwag mag-apply bilang new voter. Mag-apply para sa reactivation.

Para sa nag-transfer ng tirahan, mangyaring magdala ng isang valid ID.

Para sa magpapalit ng civil status from single to married, magdala ng certified true copy ng marriage contract, original para sa babae at xerox copy para sa lalaki.

Para sa mga magpapatama ng mga error sa name, date of birth, o place of birth, magdala ng xerox copy ng birth certificate, baptismal, o marriage contract basta nakapaloob sa dokumento ang ipapatama.

#1Team1Love1Bacoor
#AlagangAteLani