Advisory mula sa Department of Health (Philippines)

Maging alerto laban sa banta ng COVID-19. Alamin kung ikaw ay isang “close contact” at ano ang maaaring gawin upang maprotektahan ang sarili

Lamang ang may alam! Ito ang #balitangsigurado, hatid sa inyo ng DOH. #ItoAngTotoo #COVID19.