ADVISORY from Department of Health (Philippines)
Bacoor City Health Office

Kung kayo o ang inyong mga anak ay mayroon mga sintomas na nabanggit pumunta at magpakonsulta sa pinakamalapit na Health Center sa inyong lugar. Maging mapunuri sa ating kalusugan habang hindi pa huli ang lahat.#knockouttigdas