upang magsagawa ng evaluation at assessment sa vaccination rollout simulation na ginanap kaninang umaga. Pinag-usapan nila ang mga kinakailangan pang gawin upang mas maging maayos ang rollout. Nagsimula na rin silang maghanda para sa susunod na simulation.