As of April 16, 2021, total number of validated individuals (from April 6 to 16, 2021) ay 201,158.
Mayroon pang 328,532 Bacooreño na kailangang i-validate. Simula naman April 9 to April 16, mayroon pa lang 43,832 Bacooreños ang nabigyan ng ayuda.
Hindi pa tapos ang validation at distrubution. Konting pang-unawa lamang at tuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho para kayo ay mabigyan ng ayuda.