Aniya, “Unang M, masayahin. Ibig sabihin, laging nakangiti, bawal ang nakasimangot, may galak sa pagtulong at pagbigay ng suporta at ayuda sa ating mga constituents. Pangalawang M ay masipag. Ibig sabihin, lagi tayong handang maglingkod kahit pa nga beyond the call of duty, o kahit pagod na. Pangatlong M, mapagmalasakit. Ang ating paglilingkod bayan ay ginagawa natin hindi lamang bilang isang tungkulin o obligasyon kungdi bunga ng ating sinserong hangarin na makatulong at makapag-ambag sa pagpapagaan at pagpapabuti ng kalagayan sa buhay ng taumbayan na ating pinaglilingkuran.”