Alamin sa pamamagitan ng pagsagot ng maikling form na ito: https://tinyurl.com/ligtasnapasko
Nawa’y naging ligtas at masaya ang inyong Pasko! Maraming salamat po!
#BacoorNewNormal