Kababaihan ng Bacoor Mabuhay Ka! Ikaw ay may natatanging papel sa paghubog ng iyong pamilya, pagpapalaki ng iyong mga anak, bilang kabiyak ng iyong maybahay, kasangga sa serbisyo sa paggawa, kalahok sa pagpapaunlad ng ating pamayanan. Babae Ka! “harapin mo, buksan mo ibangon ang iyong pagkatao. (Babae Ka)

The City Government of Bacoor joins the entire nation in celebrating March as National Women’s Month.

#alagangatelani
#1team1love1bacoor