Karagdagang pagiingat po sa buwan ng Marso mga mahal kong Bacooreños!

DIAL 161
#ALERT #AlagangAteLaniEmergencyResponseTeam