The Department of Education and the City Government of Bacoor recently held the Teacher’s Congress at the Strike Gymnasium with the theme: “Gurong Filipino, Kaagapay sa Pagbabago.” Teachers who have rendered many years of service were duly recognized and rewarded.

In her speech, Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla said, “Ang mga guro ay hindi lamang mga guro. Kayo rin ay mga magsasakang nagpupunla ng mabubuting binhi sa murang kaisipan at kamalayan ng mga kabataan upang sila ay umani nang masaganang kinabukasan. Kayo rin ay mga karpinterong nagpapanday ng malakas at matibay na pundasyon ng kagandahang asal at matuwid na pagpapahalaga sa buhay ng mga bagong sibol na mamamayan ng bansa. Kayo rin ay mga doktor na gumagamot sa anumang may kahinaan o may karamdaman sa ating mga anak upang sila ay magkaroon ng malusog na pananaw sa buhay at sa bukas. Kayo rin ay mga kawal na nagbibigay sa ating mga kabataan ng wastong armas at kalasag upang maipagtanggol ang tama at maiwaksi ang mali sa buhay. Para sa akin, ang mga guro ay mga bayani.”