Maraming salamat sa lahat ng lumahok sa ating Dugong Alay Pandugtong Buhay program.